Назван потенциально эффективный препарат от коронавируса
Речь идет о комплексном препарате «ранитидин висмут цитрат», который обычно назначают для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, связанной с бактерией Helicobacter pylori. Ранитидин подавляет выработку желудочного сока и снижает его кислотность, а цитрат висмута обладает бактерицидными свойствами, защищая стенки желудка от бактерий. Однако, как установили исследователи из Гонконгского университета, статья которых опубликована в журнале Nature Microbiology, кроме антибактериальных, у висмута есть и антивирусные свойства.


Ученые назвали три самых эффективных препарата против коронавируса -  Korrespondent.net

Как показали лабораторные эксперименты, ранитидин висмут цитрат эффективно подавляет способность вируса SARS-CoV-2 к размножению, атакуя ключевой для этого процесса вирусный белок и заменяя в нем ионы цинка на ионы висмута. В результате вирусная нагрузка (концентрация вирусных частиц) в инфицированных коронавирусом клетках снижается более чем в тысячу раз.

Посмотрите, кто из звезд перенес COVID-19:

Производитель назвал розничную цену лекарства от коронавируса

19
ФОТОГРАФИЙ
Эксперименты на живых организмах — золотистых сирийских хомячках, зараженных SARS-CoV-2, — продемонстрировали, что препарат снижает вирусную нагрузку в верхних и нижних дыхательных путях примерно в сто раз и помогает вылечить вирусную пневмонию.
При этом ранитидин висмут цитрат оказался эффективнее антивирусного препарата ремдесивир, лучше справляясь с чрезмерной активностью иммунной системы при развитии тяжелой формы COVID-19. Еще одним преимуществом противоязвенного препарата, по сравнению с ремдесивиром, оказалась его безопасность — низкая цитотоксичность (способность повреждать клетки тканей организма) и низкий риск негативных побочных эффектов.

Фармкомпания заявила о разрешении на продажу лекарства от коронавируса ::  Общество :: РБК

Ученые рассчитывают, что на борьбу с COVID-19 можно будет направить и иные, уже широко применяемые в клинической практике для лечения других болезней, препараты, в которых тоже содержится висмут или металлы, обладающие аналогичными антивирусными свойствами.

Ученые назвали лекарство, блокирующее размножение коронавируса

Söhbət ümumiyyətlə Helicobacter pylori bakteriyası ilə əlaqəli mədə xorası və onikibarmaq bağırsaq xorasının müalicəsi üçün təyin olunan kompleks bir hazırlıq “ranitidin bizmut sitrat” ​​dan gedir. Ranitidin mədə şirəsi istehsalını boğur və turşuluğunu azaldır və bizmut sitrat bakteriya öldürücü xüsusiyyətə malikdir, mədə divarlarını bakteriyalardan qoruyur. Bununla yanaşı, məqaləsi Nature Microbiology jurnalında dərc olunan Hong Kong Universitetinin tədqiqatçıları tərəfindən müəyyənləşdirildiyi kimi, bizmut antibakterial ilə yanaşı antiviral xüsusiyyətlərə də malikdir.

Кто убьет коронавирус: найдена молекула для точечного лекарства против  2019-nCoV | Статьи | Известия

Laboratoriya təcrübələri göstərir ki, ranitidin bizmut sitrat, SARS-CoV-2 virusunun bu proses üçün əsas olan viral zülala hücum edərək içindəki sink ionlarını bizmut ionları ilə əvəz edərək çoxalma qabiliyyətini təsirli şəkildə boğur. Nəticədə, koronavirusa yoluxmuş hüceyrələrdə virus yükü (viral hissəciklərin konsentrasiyası) min dəfədən çox azalır.

COVID-ситуация в мире: почти 16 млн человек вылечились от коронавируса |  Новости Приднестровья

Ulduzlardan hansının COVID-19-a məruz qaldığına baxın:

19
ŞƏKİLLƏR
Canlı orqanizmlər üzərində aparılan təcrübələr – SARS-CoV-2-yə yoluxmuş qızıl Suriya hamsterləri – dərmanın yuxarı və aşağı tənəffüs yollarında virus yükünü yüz dəfə azaltdığını və viral sətəlcəmin sağalmasına kömək etdiyini göstərdi.
Eyni zamanda, ranitidin bizmut sitratın antiviral dərman remdesivirdən daha təsirli olduğu, ağır bir COVID-19 formasının inkişafı zamanı immunitet sisteminin həddindən artıq aktivliyi ilə daha yaxşı mübarizə apardığı ortaya çıxdı. Qaraciyər dərmanının remdesivir ilə müqayisədə digər bir üstünlüyü onun təhlükəsizliyidir – aşağı sitotoksiklik (bədən toxumalarının hüceyrələrini zədələmə qabiliyyəti) və mənfi yan təsirlərin az olması.

В Китае в производство запущено первое возможное лекарство от коронавируса  - Газета.Ru | Новости

Alimlər, digər xəstəliklərin müalicəsi üçün onsuz da klinik praktikada geniş istifadə olunan, eyni zamanda bizmut və ya oxşar antiviral xüsusiyyətlərə sahib metalları olan digər dərmanların COVID-19 ilə mübarizə aparılacağını gözləyirlər.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *