Ալիևը նոր պահանջ է ներկայացրել հայկական կողմին. մեզ միայն սա էր պակասում
Ալիևը շարունակում է սպառնալ՝ պահանջելով, որ Հայաստանի պաշտոնատար անձանց այցերըԼեռնային Ղարաբաղ իրականացվեն միայն Ադրբեջանի թույլտվությամբ։


Նա նաև հայտարարել է, որ ցանկացած այց Լեռնային Ղարաբաղ, այդ թվում՝ միջազգային կազմակերպությունների

ներկայացուցիչների, պետք է իրականացվի միայն Ադրբեջանի թույլտվությամբ:

Ali continues to threaten, demanding that the visi

ts of Armenian officials to Nagorno Karabakh be carried out only with the permission of Azerbaijan. He also stated that any visit to Nagorno Karabakh, including

by representatives of international organizations, should be carried out only with the permission of Azerbaijan.volume_u

Ali continues to threaten, demanding that the visits of Armenian officials to Nagorno Karabakh be carried out only with the permission of Azerbaijan.

He also stated that any visit to Nagorno Ka

rabakh, including by representatives of international organizations, should be carried out only with the permission of Azerbaijan.volume_

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *