Ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է ???
Ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս. ԱմէնԱռակ Աստվածաշունչ կարդալու մասինՄի մահամերձ գիտնականի մոտ քահանա են հրավիրում, որպեսզի վերջին հաղորդություն տա նրան: Գիտնականը տեսնելով քահանային, հավաքում է վերջին ուժերն ու հարցնում.
— Տեր Հայր արդյոք կարդացե՞լ եք իմ գրած հոդվածը երկրի գլոբալ տաքացման մասին:
— Ո՛չ,- պատասխանում է քահանան:
— Իսկ երկրի աղտոտվածության մասին նշանավոր հոդվածս:
— Ոչ, դա էլ չեմ կարդացել:
— Ափսոս, շատ մեծ բան եք կորցրել:
— Իսկ դու Աստվածաշունչ մատյանը՝ Աստծո <<աշխարհի արարման մասին հոդվածը >> կարդացե՞լ ես,-հարցնում է քահանան:
— Ոչ,-պատասխանում է գիտնականը:
— Քիչ հետո դու գնալու ես Աստծո մոտ և Նա հարցնելու է քեզ, արդյոք Աստվածաշունչ կարդացե՞լ ես, դու իհարկե կպատասխանես, որ ոչ, և Աստված կասի, որ դու շատ մեծ բան ես կորցրել, այն էլ անդարձ…

Todo es posible para cualquiera que crea en nuestro Padre celestial.
que tu nombre sea santo;
Deja que venga tu reino.
Que haya tu voluntad;
como en el cielo y en la tierra;
Pan nuestro
danos hoy.
Y seamos orgullosos de nosotros,
como también nos vamos
nuestros deudores
Y no nos dejes caer en la tentación.
pero líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino;
y poder y gloria


por siempre Sobre la lectura de la Biblia Santísima:
Un científico moribundo es invitado a un sacerdote para darle el último sacramento. Al ver al sacerdote, el científico reúne las últimas fuerzas y pregunta:
¿Has leído mi artículo sobre el calentamiento global?
‘No’, respondió el sacerdote.

  • Y mi notable artículo sobre la contaminación del país.
  • No, tampoco he leído eso.
  • Lo siento, has perdido mucho.
    “¿Y has leído el libro de la Biblia, el artículo de Dios sobre la creación del mundo”, pregunta el sacerdote.
    ‘No’, respondió el científico.
  • Después de un tiempo irás a Dios y Él te preguntará si has leído la Biblia, seguramente responderás que no, y Dios dirá que has perdido mucho, y eso es irreversible …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *