Բարերար և բազումողորմ Աստված, ամբողջ սրտով ծնկի եկած աղաչում ենք․ աղոթք խնդրանքների կատարման
Բարերար և բազումողորմ Աստված, ամբողջ սրտով ծնկի եկած աղաչում ենք ու Քո գթությունն ենք խնդրում։ Ինչպես Քո ծառաներին խոստացար՝ ասելով. «Ամեն ինչ, որ աղոթք անելով խնդրեք և հավատաք, թե կստանաք, կտրվի ձեզ» (Մարկոս 11:24), այս պահին Քեզ հավատացողներիս խնդրանքները իրենց բարի կատարմանը հասցրու, որովհետև մեր հույսը Քո վրա ենք դրել։


Քո առատ ողորմությամբ մխիթարի՛ր մեզ և առաջնորդելով հասցրու երկնքի անպատմելի արքայությանը, որպեսզի Ամենասուրբ Երրորդությունդ փառավորվի և պատվի արժանանա, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամեն։

Տե՛ր, ողորմի՛ր մեզ։ Տե՛ր, ողորմի՛ր մեզ։ Տե՛ր, ողորմի՛ր մեզ։

Ամենակա՛լ Աստված, բոլոր արարածների՛ Արարիչ, Դու, որ Քո Միածին Որդուն ուղարկեցիր աշխարհ. Նա եկավ ու փրկեց տիեզերքը մեղքից, բժշկեց քո ժողովրդի ախտերն ու հիվանդությունները, հաղթեց մահվանը և մեզ վերափոխեց կյանքի ու անմահության։ Արդ, աղաչում ենք Քեզ, մեր Տեր Աստվա՛ծ, Ամենակարող Աջդ այս հիվանդների վրա պահի՛ր և բժշկի՛ր նրանց ցավերն ու հիվանդությունները, որպեսզի Քե՛զ փառաբանեն, հոգու և մարմնի Բժի՛շկ, և հավատով խոստովանեն ահեղ Աստվածությունդ, և Քեզ վայել են փառք ու իշխանություն, հավիտյանս հավիտենից. ամեն։

Benefactor, Dios misericordioso, nos arrodillamos de todo corazón y suplicamos Tu misericordia. Como prometiste a tus siervos, diciendo: “Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás” (Marcos 11:24) En este momento, cumple las peticiones de los que creen en ti, porque en ti hemos puesto nuestra confianza.

Consuélanos con tu abundante misericordia, llevándonos al indescriptible reino de los cielos, para que tu Santísima Trinidad sea glorificada, honrada, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.

Dios Todopoderoso, Creador de todas las criaturas, Tú que enviaste a Tu Hijo Unigénito al mundo. Él vino y salvó al universo del pecado, curó los males y enfermedades de tu pueblo, venció la muerte, nos transformó en vida e inmortalidad. Ahora te suplicamos, oh Señor Dios Todopoderoso, que mantengas tu diestra sobre estos enfermos, para que sanes sus dolores y dolencias, para que te glorifiquen a ti, Médico de cuerpo y alma, y ​​confiesen en fe tu terrible divinidad, և a ti te merecen gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *