Բժշկիր Ինձ Տե՜ր, և Ես Բուժված Կլինեմ, Փրկի՜ր Ինձ Տեր, և Ես Փրկված Կլինեմ, Քանզի Դու Ես Իմ Պարծանքը․․․
Տերն իմ լույսն է ու կյանքը, ումի՞ց վախենամ. Տերն իմ կյանքի ապավենն է, ումի՞ց ես դողամ:
Եթե իմ դեմ պատերազմ պատրաստվի, սիրտս չի սոսկա. եթե իմ դեմ ճակատամարտի ելնեն, միևնույն է, Տե՛ր, հույսս Քեզ վրա եմ դնելու:


Սաղմոս 26

Բարի լույս և օրհնյալ օր. Տեր Հիսուս Քրիստոսի սերն ու ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ամենքիս սիրելի՛ բարեկամներ
Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.


որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամեն

El Señor es mi luz y mi vida, ¿a quién temeré? El Señor es el refugio de mi vida, ¿de quién temblaré?
Si hay una guerra contra mí, mi corazón no se arrepentirá. Si vienen a luchar contra mí, Señor, pondré mi esperanza en ti.

Salmo 26

 
Buenos días y bendito día. El amor y la paz del Señor Jesucristo, queridos amigos de todos nosotros;
Padre nuestro que está en los cielos
que tu nombre sea santo;
Deja que venga tu reino.
Que haya tu voluntad;
como en el cielo y en la tierra;


Pan nuestro
danos hoy.
Y seamos orgullosos de nosotros,
como también nos vamos
nuestros deudores
Y no nos dejes caer en la tentación.
pero líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino;
y poder y gloria
por siempre
Amén.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *