Իսկ Դուք Գիտե՞ք,Թե Որքան Գումար Կստանաք Պետությունից, Եթե …Սա Պետք Է Իմանա Յուրաքանչուրը․․․
Եթե լրացել է Ձեր 65 տարին, չունեք կենսաթոշակ ստանալու իրավունք, քանի որ չունեք աշխատանքային ստաժ, ապա այս դեպքում ևս Դուք չեք մնա ձեռնունայն։ Պետությունը փորձել է ձեռք մեկնել նաև նրանց, ովքեր դպրոցից հետո այդպես էլ երբևէ չեն աշխատել կամ աշխատել են, բայց չունեն գրանցված ստաժ ու գործատւոի հետ չեն կնքել քաղիրավական պայմանագիր: Նպաստը, որը նշված դեպքերում նշանակում է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը, կոչվում է ԾԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏ


Dialogue.am-ը «Սոցիալական իրավունք» շարքի հերթական հրապարակմամբ այս անգամ անդարադառնում ենք ծերության նպաստի տրամադրման կարգին ու չափին: Սկսենք նրանից, որ ծերության նպաստը նշանակվում է մինչև կյանքի վերջ։ Այն, ի տարբերություն կենսաթոշակների չափի, հաստատուն է՝ ցանկացած քաղաքացի որպես ծերության նպաստ ամեն ամիս ստանում է կայուն եկամուտՙ որը կազմում է ընդամենը 16 հազար դրամ:

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կողմից մեզ տրամադրված տվյալների համաձայն՝ Հանրապետությունում ծերության նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող անձանց թիվը միայն 2016-ին կազմել է 3 973 նպաստառու: Ում դիմել և ինչ փաստաթղթեր ներկայացնել Ծերության նպաստը նշանակելու համար անհրաժեշտ է, որ քաղաքացին անձամբ դիմի ՍԱՊԾ-ի ցանկացած տարածքային կենտրոն՝ անկախ իր բնակության հաշվառման վայրից, քանի որ նպաստը նշանակվում է ստանալու իրավունք ունեցող անձի գրավոր դիմումի հիման վրա։

If you have reached the age of 65, you do not have the right to receive a pension, as you do not have work experience, in which case you will not remain idle. The state has tried to reach out to those who have never worked or worked after school, but have no registered experience and have not entered into a legal contract with an employer. The benefit, which in these cases means the State Social Security Service of the Ministry of Labor and Social Affairs, is called ELDERRY BENEFIT

With the next publication of Dialogue.am “Social Law” series, this time we reflect on the procedure and amount of old-age benefits. Let’s start with the fact that the old age benefit is granted until the end of life. It is stable, in contrast to the amount of pensions: every citizen receives a stable income every month as an old age allowance, which is only 16 thousand drams.

According to the data provided to us by the State Social Security Service of the Ministry of Labor and Social Affairs of the Republic of Armenia, the number of persons entitled to receive old age benefits in the Republic alone in 2016 was 3,973 beneficiaries. Who to apply for in order to be granted an old-age benefit? It is necessary for a citizen to apply in person to any regional center of the SSPS, regardless of his / her place of residence, as the benefit is granted on the basis of a written application of the person entitled to receive it.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *