Հենց նոր․Սենսացիոն․ Թուրքերի խայտառակ ձախողումը և Կոշտ զգուշացում Ռուսաստանին․ ՆՈՐ ԱՐՏԱՀՈՍՔ
Թուրք ժողովուրդ կամ թուրքեր(թուրք.՝ Türkler), որոնք հայտնի են նաև որպես անատոլիայի թուրքեր,(թուրք.՝ Anadolu Türkleri), թյուրքական էթնիկ խումբ են և ազգություն, որոնք հիմնականում բնակվում են Թուրքիայում և խոսում են թուրքերեն` ամենատարածված թյուրքական լեզվով։ Նրանք Թուրքիայի ամենամեծ էթնիկ խումբն են, ինչպես նաև թյուրք ժողովուրդների շրջանում ներկայումս ամենամեծ էթնիկ խումբը։ Էթնիկ թուրքական փոքրամասնություններ կան նախկին Օսմանյան կայսրության հողերում։ Բացի այդ, ստեղծվել է թուրքական սփյուռք՝ մասնավորապես Արևմտյան Եվրոպայում։https://www.youtube.com/embed/XU2U-YodZzY


Կենտրոնական Ասիայի թուրքերը բնակություն հաստատեցին Անատոլիայում 11-րդ դարում՝ սելջուկյան թուրքերի նվաճումների ժամանակ։ Այնուհետև տարածաշրջանը սկսեց հունական քրիստոնեական գերակշռող հասարակությունից վերածվել թուրք մահմեդականի[57]։ Դարերի ընթացքում Օսմանյան կայսրությունը սկսեց իշխել Բալկանների, Կովկասի, Մերձավոր Արևելքի(բացառությամբ Իրանի) և Հյուսիսային Աֆրիկայի մեծ մասի վրա։ Կայսրությունը գոյատևեց մինչև Առաջին աշխարհամարտի ավարտը, երբ պարտության մատնվեց դաշնակիցների կողմից և բաժանվեց։ Թուրքիայի անկախության պատերազմից հետո, որն ավարտվեց, երբ թուրքական ազգային շարժումը հետ նվաճեց դաշնակիցներին զիջած տարածքների մեծ մասը, շարժումը 1922 թվականի նոյեմբերի 1-ին վերացրեց Օսմանյան սուլթանությունը և 1923 թվականի հոկտեմբերի 29-ին հռչակեց Թուրքիայի Հանրապետություն ։ Ոչ բոլոր օսմանցիներն էին մուսուլմաններ, և ոչ էլ բոլոր օսմանյան մուսուլմաններն էին թուրքեր, բայց մինչև 1923 թվականը նոր թուրքական հանրապետության սահմաններում ապրող մարդկանց մեծամասնությունը ճանաչվում էր որպես թուրքեր։

The Turkish people or Turks (Turkish: Türkler), also known as the Turks of Anatolia (Turkish: Anadolu Türkleri), are a Turkic ethnic group living mainly in Turkey and speaking Turkish, the most common Turkic language. They are the largest ethnic group in Turkey, as is currently the largest ethnic group among the Turkic peoples. There are ethnic Turkish minorities in the lands of the former Ottoman Empire. In addition, a Turkish Diaspora has been established, particularly in Western Europe.

The Turks of Central Asia settled in Anatolia in the 11th century, during the conquests of the Seljuk Turks. The region then began to convert from a predominantly Greek Christian society to a Turkish Muslim. Over the centuries, the Ottoman Empire began to rule the Balkans, the Caucasus, the Middle East (excluding Iran), and much of North Africa. The empire survived until the end of World War I, when it was defeated by its allies and divided. After the Turkish War of Independence, which ended when the Turkish National Movement recaptured most of the territories ceded to th

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *