Հրատապ ՈՐՈՇՈՒՄ․ Պուտինի ՑՆՑՈՂ նվերը. Հայերը կստանա՞ն կարմիր անձնագիր
Ըստ Տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության հրապարակած զեկույցի, միայն 2009 թվականին Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել ավելի քան 54 800 հայ` զբաղեցրել երկրորդ տեղը Ռուսաստանի Դաշնությունում քաղաքացիություն ստացող տասնյակ ազգությունների շարքում։


Հետազոտության համաձայն, 2005 թվականից սկսած Ռուսաստանում քաղաքացիություն ստացող հայերի թիվը սկսել է կտրուկ ավելանալ. եթե 2001-ին ռուսաստանյան անձնագիր է ստացել 19 267 հայ, ապա 2005-ին այդ թիվը կրկնապատկվել է, եւս 4 տարի անց՝ եռապատկվել։

Ընդհանուր առմամբ, համադրելով 2001 թվականից մինչեւ 2009 թվականն ընդգրկող տվյալները, կարելի է փաստել, որ 9 տարվա ընթացքում 272 հազարից ավելի հայ ստացել է Ռուսաստանի քաղաքացիություն։

According to a report published by the Organization for Economic Cooperation and Development, more than 54,800 Armenians received Russian citizenship in 2009 alone, ranking second among dozens of nationalities receiving citizenship in the Russian Federation.

According to the research, since 2005 the number of Armenians receiving citizenship in Russia has started to increase sharply. If in 2001 19,267 Armenians received Russian passports, then in 2005 that number doubled, and four more years later it tripled.

In general, comparing the data from 2001 to 2009, it can be stated that more than 272 thousand Armenians have received Russian citizenship in 9 years.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *