Հրատապ որոշում․ վերջապես․ Կտրամադրվի անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն` բնակարանի գնման վկայագրերի միջոցով․․դիմեք, որ հասցնեք
ՀՀ պաշտպանության նախրարաության կենտրոնական բնակարանային հանձնաժողովը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է․ «Ի գիտություն բնակարանային հաշվառման ընդգրկված երկարամյա ծառայության զինթոշակառուների’ ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգում զինվորական ծառայությունից երկարամյա զինվորական կենսաթոշակի իրավունքով արձակված և զինվորական ծառայության ընթացքում որպես բնակարանային ապահովության իրավունք ունեցող հաշվառված նախկին զինծառայողներին, որոնց զինվորական ծառայության ընթացքում չի տրամադրվել անհատույց սեփականության իրավունքով բնակարան կամ անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն կամ տնամերձ հողամաս’ ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 10-ի N 540-Ն որոշմամբ սամանված կարգով բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու համար մինչև 2022թ. դեկտեբերի 1-ը կտամադրվի անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն’ բնակարանի գնման վկայագրերի միջոցով’ ըստ շահառուների բնակարանային հաշվառման վերցնելու տարիների հերթականության, հետևյալ առաջնահերթությամբ. 7STOPPED ա) սահմանամերձ բնակավայրեր ունեցող Հայաստանի Հանրապետության մարզեր, բ) Հայաստանի Հանրապետության այլ մարզեր գ) Երևան քաղաք: Սահմանվել է ՀՀ մարզերի հետևալ հերթականությունը. 1) Տավուշի մարզ, 2) Վայոց Ձորի մարզ, 3) Սյունիքի մարզ, 4) Գեղարքունիքի մարզ, 5) Արարատի մարզ, 6) Շիրակի մարզ, 7) Լոռու Մարզ, 8) Արմավիրի մարզ, 9) Արագածոտնի մարզ, 10) Կոտայքի մարզ, 11) Երևան քաղաք: Ելնելով սահմանված առաջնահերթությունից’ առաջարկվում է Կոտայքի մարզում բնակարանային հաշվառման վերցնելու օրվա դրությամբ հաշվառված և դեռևս բնակարանային գործերը չթարմացրած շահառուներին ս.թ հուլիսի 6-ից հուլիսի 20-ը ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը. զորացրման հրամանի լուսապատճենը, շահառուի և նրա ընտանիքի անդամների անձնագրերի լուսապատճեները (բնօրինակների հետ), ամուսնության (ամուսնալուծության) վկայականի լուսապատճենը (բնօրինակների հետ միասին),


7STOPPED անձնագրային բաժնից տեղեկանք շահառուի և նրա ընտանիքի անդամների հաշվառման հասցեների վերաբերյալ, շահառուի և նրա ընտանիքի անդամների հաշվառման վայրի բնակարանի (բնակելի տան) սեփականության իրավունքի վկայականների լուսապատճեները (բնօրինակների հետ), ինչպես նաև նշված բնակարաններում հաշվառված անձանց վերաբերյալ տեղեկանք անձնագրային բաժնից, տեղեկանք համատիրությունից բնակվող անձանց վերաբերյալ, տեղեկանք ՀՀ կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումից’ շահառուի և նրա ընտանիքի անդամների անվամբ վերջին 5 տարիների ընթացքում ՀՀ տարածքում սեփականության իրավունքով առկա բնակելի նշանակության անշարջ գույքի ձեռք բերման և (կամ) օտարման վերաբերյալ, 7STOPPED Խնդրվում է պարտադիր կրել դիմակ: Այն զինթոշակառուները, ովքեր հնարավորություն չեն ունենա փաստաթղթերը ներկայացնել առձեռն, կարող են ուղարկել փոստով հետևյալ հասցեով’ ք. Երևան, Բաբայան փող. 4, ՀՀ ՊՆ ԶԱ ՍՊ և ՎՀ գլխավոր վարչություն (հեռ. 010-28-74-41)»,- ասված է հայտարարության մեջ:

The Central Housing Commission of the RA Ministry of Defense has issued a statement, which says ․ “For the information of the servicemen included in the long-term service of housing registration, ex-servicemen registered with the right of long-term military pension in the system of the Ministry of Defense of the Republic of Armenia, registered as housing security during military service, who were not provided with gratuitous ownership or gratuitous state financial support; Land plot near the house, for the purchase of an apartment or a residential house in accordance with the RA Government Decision N 540-N of May 10, 2019, until 2022. From December 1, 2012, gratuitous state financial support will be provided through apartment purchase certificates, according to the order of the years of housing registration of the beneficiaries, with the following priority: 7STOPPED a) Marzes of the Republic of Armenia with border settlements, b) Other marzes of the Republic of Armenia c) Yerevan. The sequence with the RA regions has been defined. 1) Tavush region, 2) Vayots Dzor region, 3) Syunik region, 4) Gegharkunik region, 5) Ararat region, 6) Shirak region, 7) Lori region, 8) Armavir region, 9) Aragatsotn region, 10) Kotayk region , 11) Yerevan city. Based on the defined priority, it is proposed to submit the following documents to the beneficiaries registered in Kotayk Marz as of the day of taking housing registration, who have not yet updated their housing files, from July 6 to July 20. photocopy of demobilization order, photocopies of passport of the beneficiary և his / her family members (with originals), photocopy of marriage (divorce) certificate (with originals), reference from 7STOPPED passport section on registration of beneficiary և his / her family members Photocopies of ownership certificates of the house (with the originals), as well as a certificate on the persons registered in the mentioned apartments from the passport department, a certificate on the condominium residents, a certificate from the

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *