ՈՒՇԱԳՐԱՎ․ վերջապես․ Հուլիսից կենսաթոշակների հետ կապված փոփոխություն կլինի․ այս ամսվանից դուք․․․
2021 թ. հուլիսի 1-ից Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում կենսաթոշակը և ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստները կվճարվեն բացառապես անկանխիկ եղանակով՝ բանկի կամ Հայփոստի միջոցով: Այս մասին տեղեկանում ենք Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից: Բացառություն կկազմեն առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք, 14 և 75 տարեկան կենսաթոշակառուներն ու նպաստառուները․ նրանք կարող են ընտրել վճարման եղանակը՝ կանխիկ կամ անկանխիկ: Լիազորագրի առկայության դեպքում ևս կենսաթոշակը կամ նպաստը կտրամադրվի կանխիկ եղանակով: Այսպիսով՝ Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքների


կենսաթոշակառուներն ու նպաստառուները, ովքեր ընդգրկված չեն բացառություն կազմող շահառուների խմբում և իրենց գումարը ստանում են կանխիկ եղանակով (Հայփոստի միջոցով), մինչև 2021 թվականի հունիսի 30-ը պետք է ընտրեն անկանխիկ եղանակով վճարող կազմակերպություն՝ բանկ կամ Հայփոստ: Վճարող կազմակերպություն ընտրելու համար քաղաքացիները կարող են դիմում ներկայացնել Միասնական սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային բաժին մինչև 2021 թվականի հունիսի 21-ը՝ նշելով այն բանկի կամ Հայփոստի անունը, որտեղից ցանկանում են ստանալ իրենց հատկացվող գումարը: Հայփոստ ընտրելու դեպքում՝ դիմումին պետք է կցել Էլեկտրոնային փողի հաշվառման հաշվի բացման և համալրման պայմանագիր կնքելը հավաստող տեղեկանք: Դիմումը կարելի է ներկայացնել նաև Հայփոստի գրասենյակ: Վճարող կազմակերպություն չընտրելու դեպքում՝ 2021 թվականի հուլիս ամսվա կենսաթոշակի վճարման ցուցակ ձևավորելիս՝ վճարող կազմակերպությունը կընտրվի ծրագրային մոդուլի միջոցով՝ պատահականության սկզբունքով՝ ինքնաշխատ եղանակով ընտրելով որևէ վճարային կազմակերպություն։

2021 From July 1, 2012, in the cities of Yerevan, Gyumri, Vanadzor, pensions, in case of old age, disability, loss of a breadwinner, the benefits will be paid exclusively non-cash through the bank or Haypost. We are informed about this from the Ministry of Labor and Social Affairs. Exceptions will be people with first or second group disability, 14 14 75 year old pensioners and beneficiaries ․ They can choose the method of payment – cash or non-cash. If a power of attorney is available, this pension or benefit will be provided in cash. Thus, pensioners and beneficiaries of the cities of Yerevan, Vanadzor, Gyumri, who are not included in the group of beneficiaries who are not an exception, receive their money in cash (via Haypost), until June 30, 2021, they must choose a non-cash payment company

– Bank or Haypost. To choose a paying company, citizens can apply to any regional department of the Unified Social Service until June 21, 2021, indicating the name of the bank or Haypost from which they want to receive the money allocated to them. In case of selecting 3STOPPED Haypost, the application must be accompanied by a certificate confirming the opening of the Electronic Money Accounting Account and the signing of the replenishment contract. The application can be submitted to Haypost office. In case of non-selection of a paying organization, when compiling the list of pension payments for July 2021, the paying organization will be selected through a software module at random, automatically selecting any payment organization.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *