Ուշադրություն. Կառավարությունը շատ ԼԱՎ որոշում կայացրեց․ Աջակցություն կստանան բոլոր նրանք, ովքեր․․․
Հաստատվել է Արցախի պաշտպանության ընթացքում քաղաքացիական զոհերի ընտանիքներին և հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց տրվող սոցիալական աջակցության ընթացակարգը։Շահառուն կարող է դիմում ներկայացնել e-request.am միասնական հարթակի կամ

նախարարության պաշտոնական կայքէջի՝ www.mlsa.am-ի «Գրեք նամակ» բաժնի միջոցով՝ մինչև 2021 թվականի ապրիլի 1-ը։
Հիշեցնենք, որ ծրագրի շահառու են և՛ Հայաստանի, և՛ Արցախի քաղաքացիները, որոնց աջակցությունը կտրամադրվի միանվագ դրամական օգնության ձևով՝


1․ Առաջին խմբի հաշմանդամություն ձեռք բերած քաղաքացիներին՝ 3.000.000 դրամ,
2․ Երկրորդ խմբի դեպքում2.000.000 դրամ, 3․ Երրորդ խմբի դեպքում 1.000.000 դրամ,
4․ Հաշմանդամ երեխայի դեպքում՝ 3.000.000 դրամ,


5․ Զոհված քաղաքացիական անձանց ընտանիքներին՝ 5.000.000 դրամ։
Աջակցությունը նշանակելու կամ մերժելու մասին քաղաքացին գրավոր եղանակով կտեղեկանա առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում: Գումարը կտրամադրվի անկանխիկ՝ դիմումը հաստատվելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Առավել մանրամասն՝ https://bit.ly/3p32GNd

The procedure of social assistance provided to persons with disabilities to the families of civilian victims during the defense of Artsakh has been approved.
։The beneficiary can submit an application until April 1, 2021, through the e-request.am joint platform or the official website of the ministry, www.mlsa.am’s “Write a letter” section.


“Let us remind you that the beneficiaries of the program are the citizens of both Armenia and Artsakh, whose support will be provided through a one-time financial aid:
1 ․ To the citizens who acquired the first group disability – 3,000,000 AMD,
2 ․ In case of the second group, 2,000,000 AMD


3 ․ In case of the third group – 1,000,000 AMD
4 ․ In case of a disabled child – 3,000,000 AMD
5 ․ To the families of the killed civilians – 5,000,000 drams.
քաղաքացին The citizen will be informed in

writing about the appointment or refusal of assistance within a maximum of 30 days. The amount will be provided non-cash within five working days after the application is approved.
More details: https://bit.ly/3p32GNd

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *